We run, rain or shine

4
Jul

We run, rain or shine

800m Run
40 Squats
40 Mountain Climbers
40 Pushups
800m Run
40 Squats
40 Mountain Climbers
40 Pushups
800m Run

Laura

3 Responses

 1. Kristen

  400m run
  30 squats
  30 mountain climbers
  20 pushups (from knees)
  400m run
  30 squats
  30 mountain climbers
  20 pushups
  400m run

  16:03

 2. Ryanne

  800m Run
  40 Squats
  40 Mountain Climbers
  40 Pushups
  800m Run
  40 Squats
  40 Mountain Climbers
  40 Pushups
  800m Run

  20:27

  Fun workout 🙂

Leave a Reply